Børn og ældreomsorg

Empatisk kommunikation med demens ramte og deres omgivelser

demens tegning farve

Er du omsorgsperson, og vil du gerne kunne være imødekommende og samtidig tydelig overfor borgere, pårørende og kolleger, selv om du har alt for lidt tid?

Demens er jo mange ting. Bla en fællesbetegnelse for en gruppe mennesker, der er meget forskellige. Fælles er dog, at når vi drager omsorg for eller er sammen med demente er det særligt vigtigt, at vi er opmærksomme på det subtile sprog, den tavse kommunikation og de uudtalte behov, der ligger bag.

Læs mere...

Det svære skole-hjem samarbejde – kunsten at kommunikere med forældre

Skolehjem tegning farverEr du lærer eller pædagog, og synes at kravene til kommunikationen mellem skole og hjem bliver stadigt mere drænende og tidsrøvende. Kunne godt tænke dig at være bedre klædt på til at håndtere det?

Der stilles større og større krav til det at være forælder. Der stilles også større og større krav til det at være skolelærer, og skulle samarbejde med forældrene. I en tid, hvor skolerne samtidig presses for ressourcer ovenfra er det afgørende, at skole-hjem samarbejdet er effektivt og professionelt, så det ikke tærer på trivslen hos personalet, og så konflikter afvikles i stedet for at optrappes. Der kan opnås rigtig meget alene ved at ændre på feedback kulturen.

Læs mere...

Samtale med børn - ansvar til voksne - mobning til livs

samtaler med boern

Er du lærer eller pædagog og har noteret dig, at mange af de anti-mobbe tiltag, der har været fremme, ikke virker? Vil du gerne have redskaber til at komme ind til roden af problemet frem for at symptombehandle?

Når der er trivsels- og inklusionsproblemer i en børnegruppe, hvem tager så ansvaret for, at det bliver bedre? Det er de voksne, ikke børnene, der har ansvaret for den sociale succes i børnegruppen. Det fordrer relations-kompetencer og evne til udømmende og udviklende samtale.Det kan heldigvis læres.

Læs mere...

Hvad skaber udvikling, trivsel og livsglæde hos børn?

bu00f8rn i trivsel2

Har du med børn at gøre til dagligt, og drømmer om skabe rammer for dem, hvor der er fokus på det, der skaber livsappetit og lærelyst, frem for alt det, de endnu ikke kan og mangler?

Vi lærer ofte bedst, når vi mødes med både forståelse og udviklingsorienteret feedback. Også børn. Alligevel er det ofte ikke det, vi møder børn med, når vi ønsker, at de lærer, for det er ikke noget, vi har med i vores egen modelindlæring. Heldigvis er det noget, vi kan ændre på.  

Læs mere...

IVK med børn

GirafkysSavner du somme tider at forstå børns reaktioner? Vil du gerne kunne kunne håndtere dine egne reaktioner og blive en mere tydelig og empatisk voksen i kontakten med børn?IVK med børn handler om at lære om børns behov og hvad der sker i dem, når de reagerer som de gør. Og det handler om at lære mine egne reaktioner at kende, så jeg kan tage voksenansvar, være tydelig uden at krænke, og samtidig være nysgerrig overfor barnets virkelighed og empatisk, når noget er svært og frustrerende.

Læs mere...