Ledelse og arbejdsplads

Grib konflikten - på mødet

Grib konflikten2 på mødet.pngOplever du af og til at møder, du leder, går lidt i hårdknude mellem forskellige interesser. Vil du gerne blive bedre til at invitere til dialog, involvering og ejerskab for beslutninger, uden at drukne i proces?

Oplevelsen af ikke at blive hørt, involveret eller taget alvorlig for sine input er en af hovedkilderne til dårlige møder. Som mennesker er vi flokdyr og derfor bliver det vigtigt at føle sig set og taget alvorligt. Desvære har de fleste af os har lært at argumentere og forsvare os i stedet for at lytte. William Ury fra Harvard Law School foreslår, at ’Vejen ud af konflikterne er lige igennem dem'.

Læs mere...

Executive Coaching

 

executive coachingEr du leder eller har en leder i din stab, som er teknisk dygtig og uundværlig, men udfordres i sin kommunikation og samarbejde med andre?

I et individuelt coaching forløb guides lederen til at finde ind til kernen af udfordringerne og målene for forandring. Forløbet byder både på konkrete redskaber til dialog, feedback og samarbejde, samt coaching i det vigtige indre arbejde med selverkendelse og selvledelse, der skal til for forankre forandringerne og finde frem til strategier, der er gennemtænke og troværdige.                         

Læs mere...

Politisk kommunikation - fra krig til respektfuld ærlighed

DSC 0250Er du træt af at se på, at medier og politik er fyldt med retorisk mudderkastning? Har du en drøm om, at det burde kunne være anderledes? Vil du selv være forbilledet? 

”Demokrati bygger på samtale, forhandling, gensidig respekt og forståelse som medfører beslutninger, der er i helhedens interesse.” Sådan sagde Alf Ross i 1946. Mange politikere kan idag ikke forestille sig, hvordan man kan være ærlig og skarp uden at svine andre til. Men det kan man! Og det skal vi! For den hårde retorik har en smitteeffekt på resten af samfundet. 

Læs mere...

Den nødvendige kritik på arbejdspladsen

byggeklodser tegning farver

Er du leder eller ansvarshavende og træt af tidens trend med kontstant anerkendelse.

Anerkendelse er vigtig for motivation, arbejdsklima og villigheden til at yde sit bedste. Men det er kritik også. Når den gives som udviklende feedback. Udviklende feedback hjælper virksomheder og medarbejdere til at lære og udvikle sig, så vi fortsat kan klare os i en verden af konkurrence. Den sunde arbejdsplads er karakteriseret af begge dele. Og det kan alle lære.

Læs mere...

Det empatiske element i ledelse

Empati i ledelse.jpg

Har du tænkt på, hvordan du kan fremme trivslen og motivationen på arbejdspladsen og samtidig have fokus på effektivitet og bundlinje?

Med stadigt færre hænder om stadigt flere opgaver bliver det vigtigt at kunne holde på og motivere medarbejderne. Morgendagens leder får brug for at kunne lytte, anerkende, give ikke-dømmende feedback og inddrage og samtidig balancere en udfordrende bundlinje. Oplev nogle af de mest konkrete og powerfulde redskaber til at træne dine evner i netop dette på en måde, så teori omsættes til reel praksis .

Læs mere...

Lær at forstå, forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen og i dit liv

konfliktkursus billede

Er du træt af konflikter? Vil du gerne have mere fred med dem og blive bedre til at forebygge, håndtere og forstå dem, så du kan bruge dem konstruktivt?

I alle situationer, hvor vi konfronteres med andre mennesker, udfordres vi på vores forskelligheder. Konflikter kan tappe alvorligt på trivsel og energi. De kan også være den kraft, der skaber kvalitet i kontakten, fordyber vores relationer og får nye veje til at blomstre op. Det kommer an på, hvordan vi håndterer dem!

Læs mere...

Det skræddersyede, praksisnære kursus til din arbejdsplads

Gitte stor gruppeHar du kursusmapper, der samler støv på reolerne? Tænker du somme tider, at det ville være mere nyttigt, hvis hele personalegruppen blev uddannet i de samme metoder og talte det samme sprog, så det blev tydeligt, at I går i samme retning?

Kompetenceudvikling af den enkelte er vigtigt. Men der kan være endnu bedre ræsson i at investere i kompetenceudviklling for arbejdspladsen frem for kun for den enkelte. Det sikrer at den nye viden ikke går tabt.

Læs mere...