Executive Coaching

 

executive coachingEr du leder eller har en leder i din stab, som er teknisk dygtig og uundværlig, men udfordres i sin kommunikation og samarbejde med andre?

I et individuelt coaching forløb guides lederen til at finde ind til kernen af udfordringerne og målene for forandring. Forløbet byder både på konkrete redskaber til dialog, feedback og samarbejde, samt coaching i det vigtige indre arbejde med selverkendelse og selvledelse, der skal til for forankre forandringerne og finde frem til strategier, der er gennemtænke og troværdige.                         

Forløbet baserer sig på en bred vifte af redskaber fra både ledelseteori, personlighedsteori og psykologi. Nogle elementer er simple værktøjer til forbedret dialog og assertiv kommunikation. Andre elementer arbejder med selvindsigt på det dybere plan, i erkendelse af, at samarbejds- og kommunikationsvanskeligheder ofte ikke begrænser sig til at være et spørgsmål om bedre værktøjer. Udfordringen stikker dybere, og vi må derfor arbejde med dybden også, førend udbyttet af et forløb reelt kan forandre. Derfor er dette forløb ikke et quick fix. Der forventes en arbejdsindsats, for vaner ændres ikke så let, heller ikke vores kommunikations og adfærdsvaner. Er man til gengæld dedikeret til at arbejde for forandringen, er belønningen stor, og har betydelige positive spill over effekter også udenfor arbejdslivet.

Et coaching forløb bygger på følgende

  • Indledende interviews med både deltager og dennes chef(er), med det formål at afklare udfordringer og mål
  • 7 executive coaching sessioner af 2 timers varighed, hvor deltageren modtager både teori, indsigt, øvelser og empati samtaler, der øger selverkendelsen og evnen til selv ledelse
  • Både forud og efter hver session udleveres materiale og 'hjemmearbejde', idet udbyttet af forløbet optimeres betydeligt, når deltageren arbejder med den nye læring ikke kun i, men også imellem sessionerne.
  • Strategier og støttestrategier til forandring og forankring afprøves og evalueres løbende
  • Efter forløbets afslutning udarbejdes efter ønske en rapport, hvor teori-dele og læringsforløb beskrives, og anbefalinger til forankring og viderearbejde specificeres

Målgruppe

Ledere og direktører, der ønsker eller opfordres til effektiv individuel coaching, som træner og støtter vedkommende i indre ledelse, bedre konflikthåndtering, forbedret evne til samarbejds- og dialog, samt større selverkendelse, selvforståelse, selvbevidsthed og forankring af forandringerne