Metoder

Principper for en sund dialog kultur

Den dårlige nyhed er, at der svært ændre vaner, når de først har bidt sig fast - også kommunikationsvaner.

Den gode nyhed er, at øvelse gør mester, også her, og med øvelse bider også nye vaner sig fast.

Den bedste nyhed er, at det er de samme redskaber, der skal til for at skabe gode, sunde kommunikationsvaner på arbejdspladsen, i klasseværelset, i familien, i kommunalbestyrelsessalen og i den indre dialog. 

At arbejde med den sunde ydre som indre dialog kultur giver direkte resultater, som kan ses på bundlinjen.

undervisning1 400 fit


Living Communication

2b-Fredsfyldt Harm

- Skaber organisationsudvikling gennem kulturforandring
Vi yder vores bedste til vores arbejdsplads, når vi trives. Trivsel handler mere om kultur end om individer ...

På den sunde arbejdsplads såvel som i den sunde familie er der en kultur af konstruktiv kommunikation og konflikthåndtering, som har fokus på både anerkendelse og kritik. Det er en kultur, der ofte ikke kommer af sig selv. Der skal nogle redskaber på plads. Men det er noget, alle kan lære! Og det har en afgørende effekt på læringsmiljøet, motivationen, lysten til at bidrage og villigheden til at yde sit bedste.

- Vender konflikter til dynamik og udvikling
Vi bliver vi hele tiden udfordret på vores forskelligheder. Dette kan føre to veje: til konflikt og frustration, eller kreativitet og nye veje ...

Konflikter kan let give stress og mistrivsel og tappe alvorligt på energien både på arbejdspladsen og derhjemme. Konflikter kan også være den kraft og spænding, der skaber kvalitet i kontakten, fordyber vores relationer, fører til kreativitet og får nye veje til at blomstre op. Det kommer helt an på, hvordan konflikterne håndteres! Mange af os har ikke lært at løse konflikter eller gå i dialog omkring udfordringer på en konstruktiv måde. Det er synd, for det kan sagtens læres. Og det kan forbedre atmosfæren på en arbejdsplads eller i familien betydeligt.

- Har fokus på morgendagens forventninger til kommunikation og samspil
Uanset om du er chef eller medarbejder, forventer fremtidens arbejdsplads af dig at du kan lytte, anerkende, tage ansvar og give ikke-dømmende feedback ...

Living Communication introducerer dig for nogle af de mest konkrete og powerfulde redskaber til at træne dine evner i netop dette på en måde, så teori omsættes til reel praksis. Fordi det er redskaber der:

Arbejder i dybden
Living Communication bygger bro mellem psykologien og ledelseteori ...

Hvor meget samarbejds- og motivationsteori udspringer af management teori, arbejder Living Communication også med teorier for arbejdspladsen udviklet af psykologer. Det giver en anden dybde, tyngde og bidrager med en terapeutisk effekt, der muliggør en særlig kontakt mellem mennesker.

- Har fokus på behov før løsninger
Der arbejdes med at skabe kontakt - og ikke kun løsninger - mellem parter i samarbejde eller konflikt ...

Derved opbygges den tillid, der gør, at der skal mere til, førend misforståelser og uoverensstemmelser udvikler sig til problemer fremover.

- Har fokus på både- og
Vi kan have omsorg både for økonomi og mennesker, gruppen og individet, anerkendelse og udviklende kritik ...

Vi kan stå ærligt og stærkt op for egne værdier og behov, samtidig med at vi viser respekt og forståelse for andres værdier og behov.


Koncepter

Assertiv Ærlighed og Empatisk Lytning

- Assertiv ærlighed og empatisk lytning handler om ...

 at kunne kommunikere det der er vigtigt for dig klart og tydeligt, med respekt for dig selv og andre} Det handler om at undgå forklare-forsvare fælden, som giver indtryk af usikkerhed og kan virke defensivt-aggresiv. Det andet lige så vigtige ben i den konstruktive dialog er den empatiske lytning. Uden lytning er der ingen dialog, kun monolog afløst af monolog. De fleste af os kender til at opleve en uimodståelig trang til at tage ordet før vi har været blot i nærheden af at lytte til den anden, især når vi føler os pressede eller er i konflikt. Og fordi andre har den samme trang ender vi ofte i samtaler eller ligefrem skænderier, hvor ingen lytter. Og det siger sig selv, at når ingen lytter, oplever ingen sig hørt. At lytte er noget, nogle forskere mener, vi er særligt dårlige til i den vestlige kultur, men det er noget, alle kan lære. At lytte er en indstilling. Så længe det ikke er noget, du gør automatisk er det noget, du må beslutte dig for at gøre. Og gør du det ofte, belønnes du hen ad vejen med mere lethed i det. Assertiv ærlighed og empatisk lytning er grundstenen i al konstruktiv kommunikation, samtale og feedback. Oplev hvilken forskel det gør at skabe en kultur baseret på assertiv ærlighed og empatisk lytning på din arbejdsplads, i klasselokalet eller i din familie.

Fortæl en anden historie og se adfærden ændre sig

Fortæl en anden historie

Den måde, vi agerer på vores arbejdspladser, institutioner og familier handler meget om, hvilken kultur, vi har accepteret som legitim i de sammenhænge, vi er i. Det er derfor, at vi på skoler og arbeidsplasser ikke længere taler om mobning som bare den enkeltes problem. Mobning er en kultur som skabes og  næres af, at det er blevet legitimt at tale og handle på måder, som gør ondt på andre. Skal vi mobning, konflikter og mistrivsel på arbejdspladsen, i klasseværelset og i familien til livs, er det derfor kulturen der skal ændres, mer end det er individer, som skal fyres eller sorteres fra og håndteres. Et anstrengt samværdsklima på arbejdspladsen, i klassen eller familien handler altså først og fremmest om at ændre kulturen. Derfor arbejder Living Communication med at få identificeret, hvad det er for en historie, der bliver fortalt hos kunden, og hvordan den historie kunne fortælles anderledes. Det skaber nemlig en selvopfyldende profeti: når først vi har fortalt en anden historie, og institutionaliserer den historie, bliver vi også bekræftet i den historie. Living Communication bruger Marshall B. Rosenbergs Social Change circle til at overskueliggøre processen.

Institutionaliser historien

Hvor første skridt er at erkende hvilken historie, det er, vi fortæller på arbejdspladsen, klassen, familien, og ændre den, handler næste skridt om at institutionalisere den nye historie. Man institutionaliserer den nye historie ved at skabe rammer, hvor den nye historie kan trives. Hvilke rammer trives den i? Ønsker vi konstruktiv dialog og konflikthåndtering på vores arbejdsplads må vi skabe rammer, hvor det er det, der trives. Living Communication har specialiseret sig i institutionaliseringen af rammer, der får dialogen, trivslen, ydeevnen og motivationen til at blomstre.

Socialiser historien

Dette er implementeringsfasen. Det er vigtigt med rammer og redskaber. Men hvis de ikke bruges, gør de ingen gavn, og vi får ikke den effekt, vi ønskede os. Derfor er socialiseringen så vigtig. Al ny læring kræver øvelse og selvledelse. Selv simple redskaber, der taler til vores natur, som de Living Communication arbejder med.

Nyd adfærdsændringen

Når vi har skabt de rammer, der får vores mål til at trives, og vi hele tiden sørger for at socialisere os i de rammer, så kommer forandringerne. Den nye historie og de nye rammer får os simpelthen til at opføre os, så vi bekræfter den nye historie. Dermed har vi en positiv selvopfyldende profeti, hvor vi før havde en negativ.