Om 'den levende kommunikation'

At leve kommunikation - kommunikation, der lever

Living Communication - Levende kommunikation handler om:  

Kommunikation, der lever, er fleksibel, i bevægelse og flow, frem for firkantet, stædig og fastlåst - lidt lige som at surfe

Kommunikation, som flyder med det, der er, i nuet giver mere nærvær og kontakt. Det er kommunikation, hvor jeg er opmærksom på effekten af det, jeg og andre siger og gør, og lader det næste jeg siger og gør afhænge af reaktionen. Da jeg var 20 var jeg surfer, og levende kommunikation er lidt som at surfe. Jeg følger (kommunikations) bølgens bevægelser og flow, og er bevidst om, hvor jeg selv er og hvor den anden er. Hvad kan være vigtigt for den anden, hvad er vigtigt for mig, hvad er vigtigt for organisationen, gruppen, klassen, familien. Det er ikke alene en relationskompetent form for kommunikation, der støtter os i at tage selvansvar. Det er også en præcis, konstruktiv, engagerende, inddragende, ærlig og effektiv form for kommunikation, der kan bidrage til øget motivation, produktivitet og præstation, både på arbejdspladser, i skoler og generelt mellem mennesker.

At leve nogle gode kommunikationsvaner, frem for at kunne nogle flotte kommunikationsteknikker

At ændre vores vaner er ofte ikke let. Vaner er stisystemer i vores hjerne. De dannes i den tidlige barndom. De dannes let, men ændres ikke så let igen. Med god grund, for ellers ville vi måske som mennesker være meget flagrende og uforudsigelige. Men det er ikke umuligt at ændre vaner - det tager bare tid og kræver arbejdsindsats. De gamle stier vil i lang tid være meget lettere at vælge end de nye, du kun har prøvet nogle få gange. Derfor må du forpligte dig overfor dig selv til at træne det nye, du vil lære, hver dag, hver uge, i længere tid, førend du kan ændre eller mestre noget nyt. Sådan er det når vi gerne vil lære at spille klaver, tale rusisk eller have en uddannelse i økonomi. Sådan er det også, når vi gerne vil ændre vores tankemønstre og kommunikationsvaner.

Gode kommunikationsvaner er derfor ikke en hat vi tager på eller en teknik, vi udøver, når vi skal være professionelle eller opdragende. For at have troværdighed og effekt må gode kommunikationsvaner være så integrerede i vores adfærd, at de er blevet en del af vores natur. Hvis vores mål blot er at kende nogle teknikker, er det sandsynligt, at vi ikke magter det alligevel, når vi føler os pressede, og det netop har størst betydning, at vi kommunikerer konstruktivt. Mange gange er vi gode til at have ambitioner for vores liv, især vores arbejdsliv. Der er ingen grund til, at vi skal have lavere ambitioner for noget så vigtigt for vores velbefindende og livskvalitet som vores kommunikation og relationer med os selv og andre mennesker

.