VISION


   

 

Girag 

Living Communication bidrager til...

  • Arbejdspladser, institutioner og relationer, hvor konflikter ses som en nøgle til kontakt, læring, dynamik, kreativitet og udvikling, og hvor der er fokus på kontakt og forståelse i mødet mellem mennesker af alle slags og størrelser

  • Den empowerment, selvaccept og befrielse, der ligger i selvansvar, og i at kende forskellen mellem at være ansvarlig overfor - men ikke for - andre.

  • Samfund, hvor mennesker skaber livskraftige og behovsbaserede systemer og rammer for samliv, der tager vare også om næste generation.

 

MISSION


 

I praksis betyder det, at undervisning, kurser, foredrag og coaoching forløb ...

  • indledes med afklaring af behov og forventninger hos kunden inden opgaven,

  • udføres med fokus på sammenhæng mellem teori og praksis; øvelser baseret på kundens egne eksempler; en munter, afslappet stemning; og sprog der er letforståeligt og tilpasset kunden,

  • følges op af evaluering, læring og ’hvorhen herfra?’

Vedholdende nysgerrighed og konstant læring skærpes gennem vedholdende evalueringer af praksis og videreudvikling gennem bøger, kurser og meningsfuld udveksling i faglige netværk.

Sammenhæng mellem teori og praksis er et kernefokus.